AMATORSKI PUCHAR POLSKI WINDSURFING

AMATORSKI PUCHAR POLSKI WINDSURFING

Amatorski Puchar Polski Windsurfing to zrzeszenie organizatorów regat windsurfingowych dla amatorów. Organizowane w konkurencjach : slalom, race i formula.


Sprobuj APPW!

Zastanawiasz się czy wystartować w amatorskich zawodach?
APPW to otwarta grupa osób ze wspolną pasją windsurfing. Nie chodzi tu tylko o wyniki, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, pomagamy w doborze sprzetu oraz doradzamy jak trymować sprzęt, czy poprawić technikę. Pojawiając się na zawodach z cyklu APPW możesz być bogatszy o parę cennych wskazówek,a wieczorem ciekawie spędzić czas.


NEWS APPW!WynikiKalendarz imprez 2024

/
18-19 maj

Wocławek - Slalom,Foil,Raceboard

/
8-9 czerwca

Wolsztyn - Slalom,Foil,Raceboard
info

/
maj

Modzerewo - Slalom,Foil

/
15-16 czerwca

Dolsk - Slalom,Raceboard,Foil

/
wrzesien

Gluszynskie - Slalom,Foil

/
wrzesnia

Przykona - Slalom,Foil,Raceboard

/
października

Surfomania - Slalom,Raceboard,Foil-open info


Regulamin

Uczestnicy:
Regaty adresowane są dla amatorów (osób nie klasyfikowanych na żadnych listach rankingowych Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingowego, PWA, MŚ, ME, Regat o randze Pucharu Europy i Świata itp. - 1 rok startów , 1 rok karencji - 2 lata startów , 3 lata karencji - powyżej 2 lat startów , 5 lat karencji)
W regatach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (osoby niepełnoletnie startują za pozwoleniem rodziców lub ich opiekunów potwierdzone pisemną zgodą).
Uczestnik regat powinien bezwzględnie posiadać:
- umiejętność pływania w pław
- umiejętność pływania na desce windsurfingowej.
- znajomość podstawowych przepisów "prawa drogi" jachtów żaglowych

Sprzęt:
Raceboard:

- deska mieczowa dopuszczona do regat raceboard
- żagiel do 9,5m2
Nie wprowadza się kryterium ograniczającego ilości rejestrowanych desek i żagli.
Każdy zawodnik w celu identyfikacji powinien zadbać o numer startowy, który musi być naklejony na żaglu.
Formula/Foil:
- deska bezmieczowa od 70 do 100,5cm szerokości
- żagiel do 12,5m2(formula)/10m2(foil)
Nie wprowadza się kryterium ograniczającego ilości rejestrowanych desek i żagli.
Każdy zawodnik w celu identyfikacji powinien zadbać o numer startowy, który musi być naklejony na żaglu.
Slalom:
- deska bezmieczowa do 90cm szerokości
- żagiel do 10m2
Nie wprowadza się kryterium ograniczającego ilości rejestrowanych desek i żagli.
Każdy zawodnik w celu identyfikacji powinien zadbać o numer startowy, który musi być naklejony na żaglu.
Speed:
- akceptowane będę wyniki z uzrządzeń przeznacznych do pomiaru prędkości
- nie akceptujemy pomiarów telefonami
- pomiary tylko z dnia i akwenu odbywania się eliminacji
- kwalifikowane będzie najszybsze 100m

Nie wprowadza się kryterium ograniczającego ilości rejestrowanych desek i żagli.
Każdy zawodnik w celu identyfikacji powinien zadbać o numer startowy, który musi być naklejony na żaglu.

Klasyfikacje:

Przy zgłoszeniu się na regaty należy zaznaczyć chęć klasyfikacji w pucharze.
Punktacja:
1 miejsce - 0,7 punktu, 2 miejsce - 2 punkty, 3 miejsce - 3 punkty, itd.
Dyskwalifikacja (DSQ), niewystartowanie(DNS) lub niedopłyniecie do mety(DNF) do ilość zgłoszonych plus 2 punkty.
Niewystartowanie w jedenj lub więcej edycji skutkuje przyznaniem ilości punktów ostatniego zawodnika klasyfikowanego w pucharze plus 2 punkty. Do ostatecznego podliczenia będzie brane 5 najlepszych wyników (jeżeli w sezonie rozegrane zostaną dwie edycje, to do podliczenia będzie brany jeden lepszy wynik, a starty w PP będzie można wliczać do punktacji jeżeli będzie się miał 5 lub więcej startów w imprezach amatorskich).
Do końcowej punktacji wliczane będą tylko wyniki z eliminacji w której brało udział więcej niż połowa zgłoszonych uczestników.
W pucharze wygrywa zawodnik który otrzyma najmniejszą sumę punktów.
W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość pierwszych miejsc, a jesli remis pozostaje to ilość drugich miejsc itd. Jeśli w dalszym ciągu pozostaje remis wygrywa zawodnik który uzyskał lepszy rezultat w ostatnim wyścigu.

Protesty:
1. Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
2. Protsty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 min od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 100zł (w przypadku uznania protestu opłata ta ulego zwrotowi)

Przepisy bezpieczeństwa:
1. Każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu
2. Uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3. Zawodnicy są zobowiązani do pływania w kamizelkach asekuracyjnych (w przypadku nie posiadania kamizeli asekuracyjnej zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z wyścigu)
4. W przydadku gdy zawodnik naruszy prawo pierszeństwa na wodzie zostaje zdyskwalifikowany z wyścigu
5. Każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion

Przepisy specjalne:
1. W przypadku naruszenia kultury i ogólnych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy ucestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat
2. Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat
3. Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek starty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu jak i na wodzie jako konsekwencji udziału w regatach

Wyniki i nagrody:
Wyniki ogłoszone będą na ostatniej impreie w sezonie wraz z rozdaniem nagród
Przewiduje się nagrody pieniężne dla pierwszych trzech najlepszych uczestników sezonu.


Kontakt

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych za szczegółowego zapoznania się z naszą nową inicjatywą, tj. z Amatorskim Pucharem Polski w Windsurfingu w konkurencjach Race, Salom i Formula.Więcej informacji znajdziecie na stronach naszego pucharu lub na maila.
Do zobaczenia na wodzie.